Søk
 

Prosjekt

Arkitektur handler om å skape by og sted, om å dekke samfunnets krav og funksjonelle behov. Arkitektur uttrykker ønsket om modernitet, nyskapning og kontrast. Bygg og bygde omgivelser innebærer en stor økonomisk investering og skal vare lenge.

Bærekraft - wikipedia:

Bærekraft (engelsk: sustainability) er et begrep som brukes for å karakterisere økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider ved menneskelige samfunn. Noen prinsipper:
 

  • Varsomhet ved risiko.
  • Sikkerhet og irreversible prosesser.
  • Sikker evaluering av naturverdier og bevaring av natur.
  • Solkelig deltakelse i beslutningsprosesser.
  • Bevaring av biologisk mangfold.
  • Rettferdighet mellom generasjoner.
  • Globalt perspektiv.
  • Forpliktelse til bruk av beste praksis.
  • Intet tap av humankapital eller naturkapital.
  • Kontinuerlig forbedring og behov for god planlegging.

 

Refleksjon Bærekraft:

1. Filosofisk nivå; handler om tid, noe som varer, robusthet, langsiktighet, sosial rettferdighet, tilgjengelighet for alle, trivsel, mangfold.

2. Plannivå; by- og stedsutvikling, klimatilpassing, transport, energiproduksjon, vannhåndtering, biologisk mangfold, kulturlandskap, gjenåpning av elver og bekker, matproduksjon, avfallshåndtering.

3. Detaljnivå; miljøvennlig og kortreist materialbruk naturstein er i særklasse, formgiving, design, universell utforming, drift og vedlikehold.

Gode prosesser – god arkitektur
Askim Stenindustri har mange års erfaring med å skreddersy arkitektenes visjoner - vi er kvalifisert til alle former for prosjekt.


 

 

  

  Askim Stenindustri as Besøk oss i Buersvingen 1-5 , 1814 Askim

Tlf: 69 88 19 52   -  Faks: 69 88 41 79 - post@askim-stenindustri.no